Bestuur

Het bestuur van S.JV. bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Bert Reinders
Penningmeester : Bert Reinders
Secretaris : Anja Oostveen
Leden : Jacqueline van der Tier
Gerard Oostveen

 

Buiten het bestuur hebben wij nog de volgende functionarissen:

Baanonderhoud : Antoon Reinders